Kursuse materjalid

Õppeprotsessi juhtimine digiajastul

Konverentsikeskus Dorpat Tartu
PÄEVAKAVA

4. veebruar 2016

 

09.30-10.00 Saabumine ja tervituskohv
10.00-10.40 Sissejuhatus koolitusse Triin Kaasik

HITSA projektijuht

10.40-11.30 Digiajastu ja kool

Kuidas juhtida õppeprotsessi?

Missugune on õpilaste arengut toetav kaasaegne õpikeskkond?

Missugused on tulevikuoskused?

Margus Pedaste

Tartu Ülikooli tehnoloogiahariduse professor, TÜ Pedagogicumi direktor

11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.30 Koolimeeskonna professionaalne areng

Missugused on digiajastu võimalused meeskonna arendamisel?

Margus Pedaste
13.30-14.30 Lõuna
14.30-16.00 Digiajastu õppimiskultuur

Kuidas kujundada digiajastu õppimiskultuuri?

Missugused on digiajastu õppeprotsessi sobivad õppemetoodikad ja õpetamisvõtted?

Ingrid Maadvere

Gustav Adolfi Gümnaasiumi

haridustehnoloog

16.00-16.15 Kohvipaus
16.15-17.30 Digiajastu õppimiskultuur

Kuidas kujundada digiajastu õppimiskultuuri?

Missugused on digiajastu õppeprotsessi sobivad õppemetoodikad ja õpetamisvõtted?

Ingrid Maadvere
17.30-18.00 Kokkuvõte päevast Triin Kaasik
18.15-19.15 Õhtusöök

5. veebruar 2016

 

09.00-10.30 Meil on 15 head ideed, valime välja ühe ja viime ellu Raimo Ülavere

Mindsweeper OÜ

koolitaja ja coach

Missugune on hetkeseis?

Mida meeskonnana õppeprotsessis muuta?

Kuidas leida tee ja vahendid eesmärgi saavutamiseks?

Raimo Ülavere
10.30-10.45 Kohvipaus
10.45-12.15 valime välja ühe ja viime ellu Raimo Ülavere
12.15-13.00 Lõuna
13.00-15.00 valime välja ühe ja viime ellu

Kokkuvõte ja plaanid edasiseks

Raimo Ülavere

 

Otsime uusi ideid ja kogemusi